Info icon
W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie przewoźnicy mogą mieć problemy z dotarciem na przystanki i odbiorem pasażerów. Informacja na temat przejazdów na Ukrainę. Jednak na obecną chwilę posiadamy informacje, że większość przewoźników kursuje według rozkładów jazdy. Przewoźnicy realizują kursy na zachód Ukrainy, aż do Żytomierza czy Winnicy. Wznowiono kursy, ale z możliwymi opóźnieniami, do Kijowa, Połtawy czy Zaporoża. Kursy do m.in. Charkowa, Melitopola czy Doniecka są wciąż odwoływane.

W razie nagłych zmian przewoźnicy najczęściej kontaktują się z pasażerami telefonicznie lub wiadomością SMS. W przypadku odwołania przejazdu bilety zakupione przez serwis EuroAutokar mogą Państwo zwrócić za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta pod numerem tel. 12 345 16 63 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@euroautokar.pl Rozmawiamy i odpisujemy w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Ze względu na uwarunkowania przewoźników przy niektórych zwrotach naliczane jest odstępne zgodnie z regulaminem przewoźnika.
Więcej
Mniej

Polityka Prywatności

 1. TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M.Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229 zwana dalej TravelTECH, gwarantuje Użytkownikom swoich serwisów bezpieczeństwo i poufność udostępnionych przez nich danych, a w szczególności danych osobowych.
 2. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu EuroAutokar podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. W celu realizacji procesu rezerwacji, anulacji lub modyfikacji usług dostępnych w Serwisie EuroAutokar może być konieczne podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, wiek, a także informacje o podstawie przysługujących ulg na przejazdy, w tym informacje o niepełnosprawności, statusie zawodowym czy wykształceniu. Dodatkowo w celu realizacji procesu płatności konieczne może być podanie informacji jak numer karty płatniczej, jej data ważności oraz numer CVC/CVV.
 4. Dodatkowo w trakcie wizyty Użytkownika na stronach Serwisu EuroAutokar gromadzimy dane „techniczne” jak adres IP Użytkownika, typ i wersję używanej przeglądarki, systemu operacyjnego oraz rozdzielczość ekranu. Jednocześnie informujemy, iż nasze serwisy używają technologii cookies tzw. ciasteczek oraz geolokalizacji.
 5. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zawarte w plikach cookies informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu EuroAutokar, natomiast nie zawierają danych osobowych.
 6. Przechowywane na swoim komputerze pliki cookies, Użytkownik może usunąć samodzielnie. Szczegółowe instrukcje dostarcza producent wykorzystywanej przeglądarki. Podczas ponownej wizyty w serwisie, Serwis EuroAutokar wygeneruje i zapisze pliki cookies ponownie.
 7. W celu zapewnienia najwyższego poziomu poufności przekazywanych danych, komunikacja między przeglądarką Użytkownika a serwerami serwisu EuroAutokar odbywa się w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu SSL. Dodatkowo systemy i serwery TravelTECH spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych i są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 8. Wszystkie zgormadzone dane, są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby TravelTECH i przekazywane firmom trzecim tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji procesów związanych z rezerwacją lub zakupem udostępnionych usług, czy bezpośrednio z ich realizacją przez przewoźników.
 9. Dane osobowe Użytkowników, są przechowywane i przetwarzane tylko przez ograniczony czas. Zarówno zakres przetwarzania jak i okres ich przechowywania opisany jest szczegółowo w regulaminie serwisu EuroAutokar, dostępnym na podstronie Regulamin.
 10. Użytkownicy mają prawo do wglądu, żądania modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z systemów TravelTECH, z zastrzeżeniem, iż części danych użytych podczas procesu rezerwacji w celu jego rozliczenia lub zafakturowania usunąć nie można. W tym celu, stosowną prośbę należy przesłać na adres kontakt@euroautokar.pl.
 11. TravelTECH zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w tym samym miejscu.
 12. Administratorem danych osobowych jest TravelTECH z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229.
 13. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych TravelTECH można uzyskać pod numerem tel. +48 12 412 18 92 lub pisząc na adres iod@traveltech.pl
Zaplanuj podróż
Obsługa klienta